කර්මාන්ත පුවත්

  • Electric mosquito swatter

    විදුලි මදුරු swatter

    විදුලි මදුරු ජාවාරම ප්‍රධාන වශයෙන් අධි සංඛ්‍යාත දෝලනය පරිපථය, ත්‍රිත්ව වෝල්ටීයතා සෘජුකාරක පරිපථය සහ අධි වෝල්ටීයතා මෝටර් ජාලය DW යන කොටස් තුනකින් සමන්විත වේ.බල ස්විචය එබූ විට, අධි සංඛ්‍යාත දෝලකය ක්‍රියා කරන්නේ බලය ලබා දීමෙන්, ටී හැරවීමෙනි...
    තවත් කියවන්න